uk
en

Агрономічна цифрова платформа Contour

Агрономічна цифрова платформа Contour

Що отримує клієнт, який обирає послугу «Contour»?

- Моніторинг та аналітику погодних даних, прогноз.

- Оцінку доступності поля для обробки технікою / обприскування.

- Індекси NDVI, накопичення хлорофілу з супутникових знімків протягом вегетації.

- Моніторинг за динамікою росту рослин.

- Моделі розрахунку добрив під заплановану урожайність. 

- Формування карт-завдань по внесенню добрив / посіву зі змінними нормами.

Детальніше про сервіс
Агрономічна цифрова платформа Contour

Супровід точного землеробства

Супровід точного землеробства

«Супровід точного землеробства» включає такий набір сервісів:

- Обмір і створення точних контурів полів (з координатами GPS).

- Виділення неоднорідних зон на основі електропровідності ґрунту.

- Агрохімічне обстеження поля сіткою 5-10 га з картами розподілу елементів живлення.

- Карти аналізу переущільнених ділянок поля.

- Створення диференційних карт на техніку:

• Карти зі змінними нормами висіву насіння.

• Карти диференційованого внесення добрив.

- Підключення до системи супутникового моніторингу за посівами.

- Аналітика стану посівів з БПЛА-технологіями.

Детальніше про сервіс
Супровід точного землеробства

Агрономічний супровід

Агрономічний супровід

Агрономічний супровід включає такі елементи:

- Технологічний супровід вирощування с/г культур протягом всього періоду.

- Оцінка та рекомендації по складанню технологічних карт вирощування.

- Агротехнологічна експертиза поля.

- Підбір сортів/гібридів, добрив, систем захисту з нормами та способами висіву  внесення.

Детальніше про сервіс
Агрономічний супровід

Агрохімічне обстеження поля

Агрохімічне обстеження поля

Сервіс складається з наступних етапів:

1. Оцінка та зонування поля за сучасними методиками зонування поля з урахуванням природних геоморфологічних неоднорідностей за індексами NDVI, SOB, показниками електропровідності та ін.

2. Відбір ґрунтових зразків з прив’язкою до системи GPS-координат.

3. Аналіз зразків ґрунту в сучасній стандартизованій агрохімічній лабораторії.

4. Агрохімічне заключення з оцінкою лімітуючих факторів поля та рекомендаціями по оптимізації мінерального живлення під запланований урожай, а також покращення стану ґрунту.

Детальніше про супровід
Агрохімічне обстеження поля

Фітопатологічний аналіз

Фітопатологічний аналіз

Фітопатологічний аналіз включає:

- Консультацію із відбору зразків рослини / ґрунту або відбір зразків спеціалістом RHIZA.

- Діагностика матеріалу на високоточних приладах.

- Інформацію про спектр наявних збудників хвороб та ступінь їх поширення.

- Висновки за результатами діагностики. 

- Рекомендації по проведенню необхідних заходів за результатами діагностики.

Детальніше про сервіс
Фітопатологічний аналіз

Інші сервіси

Інші сервіси

- Листова діагностика протягом вегетації культури.

- Діагностика життєздатності рослин озимих культур.

- Дослідження наявності фітотоксичності ґрунту на заплановану культуру.

- Аналіз добрив на вміст діючої речовини.

- Аналіз води та оцінка її придатності для обприскування посівів / поливу.

- Аналіз органічних добрив, розрахунок норм внесення під культуру.

- Аналіз грунту на додаткові показники:

• кислотність активна, обмінна, гідролітична (реакція ґрунту);

• гранулометричний склад ґрунту;

• загальні форми азоту, фосфору та калію;

• засоленість, аналіз водної витяжки (катіонноаніонний склад);

• місткість катіонного обміну та насичення ґрунту основами.

Детальніше про сервіси
Інші сервіси

Комплексна насіннєва діагностика

Комплексна насіннєва діагностика

Комплексна насіннєва діагностика включає:

- Консультування по відбору або відбір спеціалістом насіннєвих зразків.

- Результати усього необхідного для насіннєвого матеріалу комплексу показників.

- Висновки про відповідність отриманих результатів вимогам чинних стандартів.

- Рекомендації з доробки.

Детальніше про сервіс
Комплексна насіннєва діагностика

19.08.2022 $ 36.93 € 37.38

Facebook YouTube Поставити запитання

Поставити запитання

3